روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای هسته ای:

لازم باشد غنی سازی 20 درصد نیز می کنیم

رئیس جمهور کشورمان گفت: ما اگر می گوییم غنی سازی 3.5 درصد را انجام می دهیم می توانیم و حتی وقتی می گوییم اگر لازم باشد غنی سازی 20 درصد نیز می کنیم، می توانیم انجام دهیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads