با حضور جمعی از مسئولین در منزل شهید صورت گرفت؛

دیدار از خانواده شهید مجید آخینه کوهی در روستای ولی آباد خشکبیجار

خوبان خبر: جمعی از مسئولین روز سه شنبه با حضور در منزل شهید مجید آخینه کوهی واقع در روستای ولی آباد بخش خشکبیجار، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفتگو نمودند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads