متن سند رسمی بازطراحی راکتور اراک+سند

متن سند رسمی بازطراحی راکتور اراک+سند

براساس سند رسمی بازطراحی راکتور یک مشارکت بین‌المللی متشکل از ایران و گروه کاری، پروژه مدرن سازی رآکتور اراک را انجام خواهد داد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads