رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان؛

کشف بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مرغ احتکار شده در گیلان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان از کشف بیش از ۷۰۰ کیلوگرم مرغ احتکار شده در فروشگاه مدنظر خبر داد و گفت: پس از دریافت اخبار مبنی بر احتکار مرغ با یکی از نمایندگان اداره صمت به فروشگاه مدنظر رفته و ۷۰۳ کیلوگرم مرغ در آن مکان کشف شد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads