رئیس تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی:

مغز آیت‌الله مهدوی کنی آسیب جدی دیده است

رئیس تیم پزشکی آیت‌الله مهدوی کنی اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که آیت‌الله مهدوی کنی دچار آسیب جدی مغزی شده‌اند و از لحاظ پزشکی ایشان امید بازگشتشان کم است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads