رئیس شورای شهر لشت نشاء با حضور در تحریریه خوبان خبر :

برای تکمیل کمربندی لشت نشاء نیاز به اعتبار استانی است/ شهردار لشت نشاء تا هفته آتی معرفی می شود

محمد صادقی در رابطه با مهمترین اهداف شورای پنجم گفت:می خواهیم کمربندی شهر را فاز بندی کرده و هر بار یک فاز را راه اندازی کنیم و چون طرح بزرگی است نیاز به اعتبار استانی داریم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads