رئیس شورای بخش خشکبیجار در گفتگو با خوبان خبر:

قصد دشمنان از تحریم جدایی افکندن بین ملت و نظام اسلامی است/ نباید تنها به نقاط ضعف توجه کرد

عاشوریان تاکید نمود: دشمنان با حربه تحریم قصد داشتند بین ملت و نظام اسلامی جدایی بیفکنند، اما همین تحریم ها باعث شد تا ما دست به کارهای بزرگی بزنیم و مشکلات را از سر راه برداریم.

در گفتگو با خوبان خبر مطرح شد؛

رئیس شورای بخش خشکبیجار: تربیت صحیح در مدارس زمینه ساز فرهنگ ایثار و شهادت است

حسن عاشوریان گفت: با اندکی تفکر پی می بریم هم زمان شدن آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس حکمتی وجود دارد زیرا آموزش و تربیت صحیح در منزل و مدرسه زمینه ایثار و شهادت و افزایش بصیرت و جهاد در راه خدا را فراهم می سازد.

مجید فاتحی در جلسه شورای اداری شهرستان رشت مطرح نمود؛

کیفیت خدمات برق در روستاهای گیلان بهبود یابد

در این جلسه مجید فاتحی رئیس شواری بخش خشکبیجار بر ضرورت مطالعه و احداث سردهنه سازی بر روی دو زهکش مهم شهر معروف به زهکش تازه بکنده در چپرپرد و زهکش حاجی بکنده ما بین تالش محله و حاجی بکنده تاکید نمود.

مجید فاتحی در گفتگو با خوبان خبر ضمن تایید انصراف خود از دریافت یارانه عنوان نمود؛

درخواست از اعضای شوراهای روستا برای ترغیب افراد متمکن جهت انصراف از دریافت یارانه

وی از همه اعضای شوراهای روستا خواست تا در راستای ایجاد عزم ملی حسب فرمایش مقام معظم رهبری در عرصه ی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نسبت به ترغیب افرادی که بدون دریافت یارانه خللی در روند اقتصاد خانوار آن ها ایجاد نخواهد شد اقدام نمایند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads