رئیس میراث فرهنگی: تخصص مرعشی «قلیان» است؛

نظرات «نجفی» از قیمت فروش شیردال تا قلیان کشیدن خانم‌ها

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درباره محدودیت برای کشیدن قلیان توسط خانم‌ها در بعضی اماکن گفت: با این موضوع مخالفم. حالا بنده با همسرم یا دخترم رفتیم قلیان بکشیم؛ دو پک هم آنها بزنند چه مشکلی دارد؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads