رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز:

چون ایمانتان ضعیف است آمریکا را بزرگ می بینید/ نتیجه لبخند زدن به شیطان بزرگ چه بود؟

رئیس مرکز دکترینال جمهوری اسلامی ایران گفت: ادیبان جریان اصلاحات امروز می‌گوید اقتدار ملی در موشک نیست، پس تو پوشک هست؟ مگر قرار نشد به کد خدا لبخند بزنید؟ مگر قرار نشد بگویید که هولوکاستی نبوده است؟ مگر قرار نشد خیلی از مسائل دیگر را کنار بگذارید؟ پس نتیجه این ها چی شد؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads