از زبان رئیس اداره ورزش و جوانان خمام؛

شیرین ترین اتفاقات ورزشی خمام در سال 93

بابک خلیلی رئیس اداره ورزش و جوانان خمام در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح مهم ترین اتفاقات ورزشی خمام در سال 93 پرداخت.

مهران احمدی در مصاحبه با خوبان خبر؛

ورزش قهرمانی و همگانی مکمل یکدیگرند.

خوبان خبر: رئیس اداره ورزش و جوانان خمام اظهار داشت: بردن مسابقات ورزشی به نقاط دور خمام مثل فتاتو، گورابجیرصحرا، دهنه سر شیجان، کلاچاه دوم و مناطق دیگر به جهت رشد یکسان ورزش در خمام از برنامه های این اداره بوده است که ماحصل آن ظهور تیم هایی مثل مصردشت، جیرسرباقرخاله و لله کا که شاید در گذشته چندان اسمی نداشتند و یا لااقل در سطح اول ورزش نبوده اند، از جمله ی فعالیت های صورت گرفته بوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads