رئیس اداره جهاد کشاورزی خمام خبر داد:

17 میلیارد ریال اعتبار در سال زراعی گذشته به کشاورزان خمامی اعطا شد

کامبیز دجپور گفت: با 17 میلیارد ریال اعتباری که برای 6 ماهه دوم سال 92 و شش ماهه اول امسال به اداره جهادکشاورزی خمام تعلق گرفت، توانستیم متقضایات تیلر بخش خمام تا پایان سال 92 را پوشش دهیم.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads