رئیس‌کل دادگستری استان گیلان:

هدف قوه قضائیه از بین بردن منشأ فساد است

رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه نگاه دستگاه قضائی این است تا همه مردم از مشکلات اقتصادی رهایی یابند، گفت: حذف شکاف‌های طبقاتی و مبارزه با منشأ فساد و شکاف‌های طبقاتی از اهداف قوه قضائیه است و این امر با توجه بیشتر به حوزه تولید و حمایت از تولید شکل می‌گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان گیلان:

حمایت یک‌طرفه از مدیر در معرض اتهام در ‌گیلان شایسته نیست

رئیس‌کل دادگستری گیلان با بیان اینکه حمایت یک‌‌طرفه از مدیری که در معرض اتهام و دارای پرونده جزایی در دستگاه قضایی است شایسته نیست، گفت: صدور آرای مستحکم پاسخ دستگاه قضا به نقدهای غیرمنصفانه است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads