تکرار اشتباه خطرناک رسانه های مدعی اعتدال گرایی و اصلاح طلبی؛

ذوق زدگان رسانه ای، پیش از خط پایان جشن هسته ای گرفتند!

ما نه کاسب تحریمیم و نه معتقدیم همه شیفتگان توافق، کاسب تسلیم اند و خدای ناکرده خائن به منافع ملی ، بلکه روی سخن اینجاست که قبل از هر چیز واقع نگری و دوراندیشی در این مجال باید و لذا از جو زدگی و ذوق زدگی مفرط و بیش از حد که نتیجه اش بی اعتمادی و یاس مضاعف است می بایست به شدت احتراز کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads