پاسخ به یک سوال اساسی؛

آیا مذاکره همیشه یک ابزار کارآمد در دیپلماسی است؟/ هشت حالتی که مذاکره خطرناک می شود!

واقعیت این است که حداقل 8 وضعیت خاص را می‌توان فهرست کرد که در آنها مذاکره نه‌تنها مفید نیست و به گرفتن هیچ امتیاز مهم یا حل هیچ مساله غامضی منتهی نخواهد شد بلکه به خودی خود مضر هم هست.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads