آيا ديپلمات مست سعودي از ايران خارج شد؟ +تصاویر

خوبان خبر: به فاصله دو روز پس از اين حادثه، ديپلمات مست حکومت سعودي تصميم گرفت به همراه يک ديپلمات ديگر و بدون پرداختن تاوان حادثه اي که مسبب آن بوده است از ايران خارج شود که مأموران فرودگاه بين المللي امام خميني(س) در اقدامي درخور تحسين، از خروج آنان ممانعت کردند اما عربستان سعودي تا کنون هيچ پاسخي در اين خصوص نداده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads