صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی توسط دیوان محاسبات

خوبان خبر: شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads