لاهیجانی پشیمان از خرید ماهواره:

ماهواره، پسر متاهلم را از من گرفت

فرد لاهیجانی پشیمان پس از تحویل گیرنده ماهواره گفت: از روزی که در خانه خود و پسرم ماهواره نصب کردم فکرش را هم نمی کردم که این بلا برسرم بیاید و اینگونه پسرم دچار خلاف های گوناگون شود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads