دیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان:

ارتقای امنیت سرمایه گذاری از دغدغه های جدی در گیلان است

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان از برنامه ریزی ها برای افزایش سطح ارتقای امنیت سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: ارتقاء سرمایه گذاری از اولویتها و دغدغه های جدی و حمایتی استان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads