دیدار عاشقانه با یار بی جان پس از یکسال

اميرعلي دستهاي مادر را سفت چسبيده و رها نميكند. آخر بعد از علي اصغر ،يك سالي هست كه او مرد خانه و تكيه گاه هدي شده است. اميرعلي و مادر كم كم سمت در ميروند. پيكر علي اصغر را روي دست مي آورند. همان كه يك سال در انتظارش بودند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads