“ کلیدی” که صدا و سیما سانسور کرد

هفته ای که گذشت، برای دانشجویان با هفته های دیگر بسیار متمایز بود؛ بخصوص برای دانشجویانی که طعم ضیافت افطار رهبر انقلاب را چشیده بودند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads