دبیر حزب مؤتلفه گیلان:

از مدیران استان می‌پرسیم چرا به فتنه‌گران در استانداری گیلان پست می‌دهید

حسن کربلایی با اشاره به حضور افراد مسئله دار در استانداری گفت: زمانی که فتنه‌گران در مسندهای امور قرار گرفته و مسئولیت می‌‌گیرند ممکن است بعدها مفاسد اقتصادی به‌بار آورند. حضرت آقا فرمودند فتنه خط قرمز نظام است و از مدیران استان می‌پرسیم به چه دلیل این فرمایش حضرت آقا را نادیده گرفته و به فتنه‌گران در استانداری پست می‌دهید.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads