چگونه بفهمیم دیابت داریم؟

خوبان خبر: درصد قابل ملاحظه ای از مردان که بعلت ناتوانی جنسی مراجعه می کنند، پس ار بررسی مشخص می شود که دارای بیماری دیابت نوع ۲ هستند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads