سند دستور برخورد با دانشجویان با امضای معین +تصویر

خوبان خبر: اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در واکنش به سخنان محمدرضا عارف در سومین مناظره تلویزیونی، اطلاعیه ای صادر و سند دستور برخورد با دانشجویان که به امضای دکتر معین وزیر وقت علوم در زمان دولت خاتمی رسیده بود را منتشر کرد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads