استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان عنوان کرد؛

بستن کمربند ایمنی احتمال مرگ سرنیشنان خودرو را تا 75 درصد کاهش می دهد

وی استاندار نبودن خودروها و جاده ها را عامل بالابودن تلفات جاده ای در کشور و منطقه دانست و تصریح کرد: نقش کمربند ایمنی در کاهش تلفات جاده ای بسزا است. بستن کمربند ایمنی احتمال مرگ سرنشینان جلو را بین 40 تا 75 درصد و سرنشینان عقب را بین 25 تا 75 درصد کاهش می دهد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads