سرپرست جديد دانشگاه گيلان تاكيد كرد:

ارتقاي همدلي بين فضاي دانشگاه

سرپرست جديد دانشگاه گيلان با تاكيد بر ارتقاي همدلي بين فضاي دانشگاه گفت: بهترين تبريك براي من ارائه ايده جهت اداره بهتر دانشگاه است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads