6 توجیه الهام برای ماجرای‌رجعت احمدی‌نژاد

خوبان خبر: «احمدي‌نژاد» بر ما حق برادري دارد. و حق يک برادر مسلمان دعا براي اوست. با اين تعبير به دعاي مکرر او در اين هشت سال مبني بر «واجعلنا من خير اعوانه و انصاره…» «آمين» گفته شده است. انصاف دهيد از يک «آمين» براي دعاي يک برادر در جهت نصرت ولي‌عصر(عج) هم بايد دريغ کرد؟!

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads