در ادامه دوگانه سوز شدن واحدهای نانوایی ؛

هفت واحد نانوایی دیگر خمام نیز مجهز به سیستم دوگانه ( گازوئیل) شدند.

خوبان خبر: بخش خمام دارای 114 واحد نانوایی می باشد که از این تعداد 20 واحد در شهر خمام و مابقی در سطح روستاها فعالیت دارند.حدود 20% از نانوایی ها تاکنون مجهز به سیستم دوگانه سوز شده اند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads