سخنان تند حمید روحانی علیه هاشمی رفسنجانی؛

بعضی ها هنوز در دوره قاجار زندگی می کنند/ چه شده که آقای هاشمی بعد از 80 سال روشنفکر شد؟

آقای هاشمی بعد از 80 سال که از عمرش می گذرد، در تمام این دورانی که طلبه و منبری و سخنران و واعظ بود، یک کلمه از حقوق زن ها حرف نزده و از زنان بی حجاب دفاعی نکرد…. این آدم الان یک دفعه طرفدار زنان خواننده و زیبارو می شود و می گوید ما نباید زنان زیبارو را از صحنه برانیم. چه شده که آقای هاشمی بعد از 80 سال روشنفکر شد؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads