پارادوکس در اجرای قانون؛

دم خروسی که در اجرای قانون توسط مسئولین بیرون میزند

فرماندار لنگرود در گفت و گویی اعلام کرد برگزار کنندگان همایش لبیک یا امام را نمیشناسم ولی در جای دیگری جبهه فرهنگی را به سیاسی کاری متهم کردند، سوال اینجاست که چطور گروهی که نمیشناسید برچسب سیاسی بازی به آن میزنند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads