دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

خدایا! در این روز برایم بهره‌ای از رحمت فراوانت قرار ده و در آن مرا به براهین و راه‌های درخشانت راهنمایی کن و عنانم را جهت رضایت همه جانبه‌ات در دست گیر به حق مهربانی و محبتت، ای آرزوی مشتاقان!

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

بهره‌ای از رحمت واسع الهی و دریافت راه‌های نجات توأم با دستیابی به رضایت خالق را در حالی در دعای نهمین روز ماه مبارک رمضان زمزمه می‌کنیم که اعتقاد داریم که پروردگار عالم نهایت آرزوی مشتاقان است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads