دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز مرا در برابر موافقت (اعمال و افکار) نیکان عالم موفق بدار و از رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده به حق الهیتت ای خدای عالمیان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads