دعای روز سیزدهم ماه رمضان + شرح دعا

خدایا در این روز مرا از پلیدیها و ناپاکیها پاک گردان و در این روز به آنچه برایم مقدر است صبور دار و مرا در آن به تقوی و هم نشینی با نیکان توفیق ده به حق یاریت ای روشنی چشم مستمندان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads