دعای روز سوم ماه رمضان

پروردگارا در این روز عزیز نعمت خودآگاهی و بیداری ذهن را روزیم گردان و از جهل و نادانی و خطا بدورم دار.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads