دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز، بهره ام را از مستحبات افزون گردان و مرا با حاضر کردن خواسته ها گرامى بدار و از میان وسایل، وسیله رسیدنم به حضورت را نزدیک گردان. اى که پافشارىِ اصرارکنندگان بازش نمى دارد و مشغولش نمى کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads