دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز، بهره ام را از مستحبات افزون گردان و مرا با حاضر کردن خواسته ها گرامى بدار و از میان وسایل، وسیله رسیدنم به حضورت را نزدیک گردان. اى که پافشارىِ اصرارکنندگان بازش نمى دارد و مشغولش نمى کند.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز بهره مرا در استفاده از مستحبات بسیار گردان و در آن مرا در به یاد آوردن مسائل کرم نما و وسیله مرابین وسایل و اسباب به سوی حضرتت نزدیک ساز، اى آنکه اصرار و سماجت اصرار کنندگان مشغولش نمی سازد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads