دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز بر روی من درهای فضل و کرمت را بگشای و برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنودیت موفق بدار و در وسط بهشتهایت مرا مسکن ده. ای پذیرنده دعای مضطر پریشان.

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

خدایا در این روز بر روی من درهای فضل و کرمت را بگشای و برکاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خشنودیت موفق بدار و در وسط بهشتهایت مرا مسکن ده. ای پذیرنده دعای مضطر پریشان.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads