دعای روز اول ماه رمضان؛

الهی مرا در زمره روزه‌داران قرار ده/ پرهیز از خوردن و آشامیدن حداقل روزه‌داری است

در دعای روز اول ماه رمضان می خوانیم: “خداوندا ! روزه‌ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده و شب زنده داری‌ام را شب زنده داری شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان و از من درگذر، ای در گذرنده از گنهکاران”.

دعای روز اول ماه رمضان؛

الهی مرا در زمره روزه‌داران قرار ده/ پرهیز از خوردن و آشامیدن حداقل روزه‌داری است

در دعای روز اول ماه رمضان می خوانیم: “خداوندا ! روزه‌ام را در این ماه روزه روزه داران قرار ده و شب زنده داری‌ام را شب زنده داری شب زنده داران و بیدارم کن در آن از خواب بی خبران و ببخش گناهم را در آن ای معبود جهانیان و از من درگذر، ای در گذرنده از گنهکاران”.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads