دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

خدايا در اين روز، بهره ام را از مستحبات افزون گردان و مرا با حاضر كردن خواسته ها گرامى بدار و از ميان وسايل، وسيله رسيدنم به حضورت را نزديك گردان. اى كه پافشارىِ اصراركنندگان بازش نمى دارد و مشغولش نمى كند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads