درس‌های برجام؛

13 آبان امسال و تجربه‌های جدید در بدعهدی‌های آمریکا

با تجاربی که از اجرای برجام به‌دست آورده‌ایم باید گفت که بدعهدی‌های آمریکایی برای چندمین بار نمایان شد و این تجربه نشان داد که ما هرچه از منافع خود کوتاه آمدیم، آمریکا گستاخ‌تر شده و به دنبال امتیازگیری بیشتر است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabar

adv

ads