وبلاگ "یاران منتظر" نوشت:

درآمدزایی کثیف با لایک های ما!

آیا وقت آن نرسیده که شعارها را کنار گذاشته و عملاً وارد میدان شویم تا بیش از این موجب قوی تر شدن صهیونیسم نباشیم؟؟ آیا وقت آن نرسیده است که کمر همت برای ایجاد راه اندازی شبکه ملی اطلاعات ببندید؟

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads