غرامت میلیونی رویترز به دختران ایرانی

خوبان خبر: در پی بسته شدن دفتر رویترز به خاطر گزارش جهت دار “دختران نینجاکار ایرانی” این بنگاه رسانه ای حاضر شده است برای آغاز مجدد فعالیت خود چندین میلیون پوند غرامت پرداخت کند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads