عشق دختر ایتالیایی به احمدی نژاد!

دختر ایتالیایی با نام سیلویا والریا که دو سال پیش کاندیدای زیباترین دختر سال ایتالیا شده بود عاشق محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads