آمار تاسف آور از نفوذ دخانیات در باسوادان!

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور با اشاره به اینکه خدمات کلینیک‌های تازه تاسیس ترک سیگار رایگان است، گفت‌: هر چه سطح سواد در قشر جوان و تحصیلکرده افزایش می‌یابد، مصرف سیگارشان به ویژه در زنان تحصیلکرده افزایش می‌یابد.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads