دَحوالارض، ولادت آسمانی زمین

“دحو الارض” مطابق با بیست و پنجم ماه ذی‌القعده، روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید، از این روز، بخش‌هایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم‌کم به شکل یک‌چهارم خشکی‌های امروزی درآمد.

به بهانه ی بیست و پنجم ذی القعده روز گسترش زمین از زیر کعبه؛

روز “دحوالارض” را دريابيم

امشب حضرت ابراهيم(ع) و حضرت عيسي(ع) متولّد شده‌اند و زمين از زير کعبه پهن شده است، پس هر که روزش را روزه بدارد، چنان است که شصت ماه را روزه داشته است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads