اظهار نظر عجیب دبیر حزب اعتدال و توسعه گیلان:

خدمت نمایندگان مجلس به مردم واقعی نیست!

دبیر حزب اعتدال و توسعه گیلان گفت: این دولت تا بافت مجلس عوض نشود بسیاری از برنامه هایش را نمی تواند اجرا کند، ما برای ایران مجلسی در شان کشور می خواهیم.خدمتی که نمایندگان مجلس فکر می کنند به ملت می کردند شاید صادقانه بوده ولی واقعی نبوده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads