کاندیداهای احتمالی فرمانداری شهرستان رشت + اسامی

شنیده ها حاکی از آن است که همزمان با رایزنی گروه های سیاسی و اجتماعی استان در خصوص پست های کلیدى استان بحث تعیین فرماندار رشت بسیار مورد توجه قرار گرفته و گفته می شود از سوی برخی افراد و گروه ها اسامی گزینه هایی جهت فرمانداری رشت نیز پیشنهاى شده است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads