طی دو روز رقابت در دانشگاه صنعتی شریف؛

دانش آموزان دبیرستان مهرک فرجی خمام مقام سوم مسابقات کشوری ناداکاپ شریف را کسب کردند

در این مسابقات که طی دوروز در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار گردید دانش آموزان دبیرستان دخترانه دکتر مهرک فرجی با 17 دانش آموز و در قالب 7 تیم و چهار رشته شرکت نمودند و در رشته نانو شیمی توانستند مقام سوم کشوری را کسب نمایند .

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads