سرهنگ سیمائی در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه بسیج امام موسی کاظم (ع) خمام؛

برادر رضازاده با وجود شرایط خاص جسمی، فی سبیل الله کار کردند و ما هیچ کاری برایشان انجام ندادیم

سرهنگ سیمائی گفت: ایشان با توجه به وضعیت جسمی شان و با وجود عوارض جنگ تحمیلی فی سبیل الله کار می کردند و ما هیچ کاری برایشان انجام ندادیم. اما ایشان به تعهداتشان عمل کردند و ما از عملکرد ایشان راضی هستیم. در نهایت مجبور شدیم این جلسه را برگزار نماییم.

در آخرین ساعات کاری خود؛

داوود رضازاده: دعا کنیم تا شرمنده شهدا نشویم

فرمانده پیشین حوزه مقاومت بسیج امام موسی کاظم (ع) گفت: دعا کنیم تا شرمنده شهدا نشویم. یکی از علما می گفت: اگر شهیدی ما را عاق کند، از نفرین پدر و مادر بدتر است.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads