عکس/ زیرگذر مرزی بی نظیر در اروپا

خوبان خبر: زیرگذری که مشاهده میکنید بین دو کشور سوئد و دانمارک واقع شده است و نیمی از آن زیر آب است تا کشتی ها بتوانند عبور کنند و درواقع ماشین ها با عبور از این زیرگذر از مرز دو کشور رد می شوند.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads