تحویل سال 93 در 20:20:20 !

راساس اعلام پایگاه های تخصصی لحظه تحویل سال ۱۳۹۳ هجری خورشیدی در ساعت ۲۰ و ۲۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه یعنی ۲۰/۲۰/۲۰ به وقت ایران و ساعت ۱۶/۵۰/۲۰ عصر به وقت ساعت جهانی خواهد بود.

telegram khoobankhabar

telegram khoobankhabaradvads